ธปท.เตรียมออกเกณฑ์คุมเงินดิจิทัล ย้ำไม่สนับสนุนให้เทรด ลงทุน เก็งกำไร

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ธปท.เตรียมออกเกณฑ์ดูแลการใช้เงินดิจิทัล ชำระค่าสินค้าและบริการเร็วๆ นี้ ยันไม่ได้ปิดกั้นทั้งหมด แยกเป็นประเภท เชื่อธุรกิจที่รับชำระเป็นเงินดิจิทัลปรับตัวรับได้เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและมั่นคงมากขึ้น โดยอาจะใช้เกณฑ์แบบเดียวกับ e-money หรือแยกต่างหาก แต่จะครอบคลุมการใช้แทนเงินเท่านั้น ส่วนเทรดซื้อขาย ลงทุน เก็งกำไร ธปท.ไม่แตะ

นายสักกะภพ พันธ์ยานุกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค และนายณพงศ์ธวัช โพธิกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้ข้อมูลการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้ชำระค่าสินค้าและบริการ โดยยังคงยืนยันว่า ธปท.ไม่สนับสนุนการนำสินทรัพยดิจิทัลมาใช้เป็นสื่อกลางการชำระราคาค่าสินค้าและบริการ (Means of Payment) เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบการชำระเงิน เสถียรภาพระบบการเงินและความเสียหายแก่สาธารณชนหากนำมาใช้อย่างแพร่หลาย และการมีหลายสกุลเงินในประเทศเดียวจะสร้างความสับสนให้ประชาชน และระบบเศรษฐกิจ โดยที่ระบุด้วยว่า จากการศึกษาพบว่า ประเทศส่วนใหญ่ในโลกเห็นด้วยกับทิศทางนี้

ภาคธุรกิจจะสามารถรับตัวรับกับเกณฑ์ใหม่ของ ธปท. ขณะที่การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะการซื้อขาย ลงทุน หรือเก็งกำไรนั้น ยังสามารถที่จะดำเนิการได้เช่นเดิม เพราะไม่ได้เกี่ยวกับการนำมาใช้แทนเงินสด เกณฑ์ของ ธปท.ครอบคลุมในเรื่องการใช้แทนเงินเท่านั้น

 

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าสินทรัพย์ดิจิทัลมีหลายประเภทมาก ซึ่งบางประเภทเราไม่สนับสนุนในการใช้แทนเงินเลย แต่บางประเภท เช่น Stablecoin หากมีการหนุนหลังด้วยเงินเต็มจำนวนมูลค่าแล้ว สามารถที่จะใช้ได้ในลักษณะใกล้เคียงกับ e-money แต่ข้อดีคือ สามารถต่อยอดการให้บริการทางการเงินโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในต้นทุนที่ต่ำลงได้ ดังนั้น การกำกับดูแลของ ธปท.จะมีแนวคิดที่แยกจากกันในแต่ละประเภทไป

“ในเร็วๆ นี้ ธปท.จะออกเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการชำระค่าสินค้าและบริการออกมา ซึ่งจะไม่ได้เป็นเกณฑ์ที่ปิดกั้นทั้งหมด แต่จะทำเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการ อาจจะเป็นการกำกับในลักษณะ e-money หรือแยกต่างหากออกมา และเชื่อว่าภาคธุรกิจจะสามารถรับตัวรับกับเกณฑ์ใหม่ของ ธปท. ขณะที่การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะการซื้อขาย ลงทุน หรือเก็งกำไรนั้นยังสามารถที่จะดำเนิการได้เช่นเดิม เพราะไม่ได้เกี่ยวกับการนำมาใช้แทนเงินสด เกณฑ์ของ ธปท.ครอบคลุมในเรื่องการใช้แทนเงินเท่านั้น”